Kurum çalışanlarınız için tespit ettiğiniz performans kriterleri (KPI) gerçekten yeterli mi?

Günümüzde, iş hedeflerimize ulaşmak için, çalışanlarımıza ilettiğimiz performans göstergeleri yetersiz kalmaktadır. Onlardan beklentimizi sayısal göstergelere bile bağlasak, “beklentimizin üstünde” hareket etmelerini sağlayacak bağlayıcı programlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Cora Communications’da, çalışanlarınızın kurum kimliğine uyumlu, olası iş fırsatlarını kendi arzuları ile dikkate almalarını gözeten bağlılık programları üretiyoruz.