İletişim dünyasının yaşadığı süreçler, aslında kurumlarınkinden pek de farklı değil. Ürünlerimizin “iyi” olmasının genelde yeterli olduğu günlerden marka elçiliğini hedeflememize kadar birçok aşamadan geçtik. Entegre Pazarlama iletişimi ile birlikte genelde reklamcılardan duyduğumuz 360 derece iletişim programları duymaya başladık.

Cora Communications’da dile getirdiğimiz iletişim modeli biraz farklı.

Müşterilerimizin iş ve pazarlama hedeflerine ulaşmalarını sağlamak üzere olumlu algısına ihtiyaç duyduğumuz kişi ve kitleleri yine hedeflediğimiz algıyı tarif ederek ortaya çıkartıyoruz. Bu kişi ve kitlelerin halihazırdaki algısını, itibar ettikleri iletişim kaynaklarını çeşitli araştırma modelleriyle bulmaya çalışıyoruz. Akabinde, üç boyutlu bütünsel bir plan oluşturuyoruz. Tecrübeli ekibimiz ile bu planı hayata geçiriyoruz, iş hedeflerinize uyumunu ölçümlüyoruz, planımızın eksiklerini tespit edip sürekli güncelliyoruz.