Kurumların Toplam Kalite yolculukları tüm paydaşlarıyla ilişki halinde kalarak sürekli gelişimi gözetir. Bu yanıyla Toplam Kalite danışmanları ile iletişimcilerin aynı amaç için çalıştığı aşikârdır. Özellikle iç iletişim ve tedarikçi ilişkilerinde Toplam Kalite çemberlerine iletişimcilerin programlarının entegre edilmesi gerekir.

Kriz refleksi eksikliği genelde Toplam Kalite puanlarının yüksekliği ile kurumun körleşmesi sebebiyle oluşur. Birçok krizde, Toplam Kalite Standartlarına uyulduğu inancı gözlemlenir.

Eğitim programlarına Pazarlama İletişimi ve Marka ile Kriz Refleksi eğitimleri katılması kurum çalışanlarının bilinç düzeyini artıracaktır.