İletişim, kurumları iş hedeflerine ulaştırmak üzere çalışmalıdırlar. Bu açıdan bakınca bir iletişim programı sadece tüketici odaklı değil, olumlu algısı ile kurumları iş hedeflerine ulaştıracak kitlenin tümüne seslenmelidir. Şüphesiz, B2C pazarda yaşayan bir kurum için tüketici en önemli paydaş sayılabilir, ancak yeri geldiğinde kamu ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, üretim yaptığımız bölgedeki halk ile olan ilişkiler ve hatta çevre örgütleri ile ilişkiler son derece kritik bir rol oynayabilir.

Bir kurumun iletişim programı segmente ve entegre olduğunda sinerjik bir sihir başlar.