Bir çok iletişim krizini tetikleyen unsur, kurumların kriz refleksinin yoksunluğundan kaynaklanır.

Genelde, bir iletişim krizini tetikleyen kurum çalışanı, basit bir cümle ya da tavır ile başlattığı olumsuz durum karşısında çok şaşırır. Hatta koparılan fırtınaya karşı haksızlığa uğradığını düşünüp hiddetlenir.

İşin doğrusu, çalışanlar, söyledikleri her cümle ya da davranış ile kurumu temsil ettiklerini yeterince farkında olmayabilirler.

Cora Communications olarak, iletişim krizini yönetmenin en doğru yolunun hiç oluşmamasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz.

Verdiğimiz Kriz Refleksi Eğitimi ile bir iletişim krizinin nasıl şekillendiği bilincini oluşturuyoruz. Çok sayıda şaşırtıcı örneği sergilediğimiz çalışmamızda iletişim kodlarını aktarıyoruz. Böylece, krizi oluşturabilecek tavırlara engel oluyor, engellenemeyen krizlerde ise nasıl yaklaşım gösterileceğini aktarıyoruz.

.