Intel® Xeon® Platinum processor
Veri Merkezi
altyapısına
giden hızlı yol
FUJITSU PRIMEFLEX
Entegre Sistemi
Veri merkezi altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi
giderek daha karmaşık, hataya açık, zaman alıcı ve
maliyetli hale geliyor. FUJITSU PRIMEFLEX Entegre
Sistemi riskinizi azaltır, yatırımınızın geri dönüşüm
süresini kısaltır, operasyonel verimlilik artışı sağlar ve
maliyetleri düşürmenize yardımcı olur.
Veri merkezi altyapısında kendin yap yaklaşımı birçok zorluğu yanında getiriyor.
Avantajları nelerdir?
Sunucular, veri depolama üniteleri, ağ bileşenleri ve yazılımların sayısız seçenek
Hızlı kurulum süresi
arasından temin edilmeleri ve entegre olmaları sıkıntılı bir süreç olabilir.
Dahası, uyumluluğu sağlamak için kapsamlı testler ve ilgili bileşenlerin birbirine
Tüm sistemin yaşam döngüsü yönetimi
uyumluluğu hakkında derin bilgi gerektiriyor.
boyunca operasyon giderlerinde tasarruf
Kolay ölçeklenebilirlik, yüksek kullanılabilirlik
Fujitsu, PRIMEFLEX ile karmaşıklığı ortadan kaldıran, operasyonel verimliliği
ve basitleştirilmiş yönetim
artıran ve veri merkezi altyapısının kurulumunu hızlandıran, önceden
Hibrit BT için basitleştirilmiş yol
tanımlanmış, entegre edilmiş ve test edilmiş sistemler sunuyor. PRIMEFLEX,
sanallaştırma, bulut ve SAP kurulumları gibi önemli kullanım senaryolarının
Esnek servis seçenekleri ve tek elden destek
hepsini kapsıyor.
noktası
FUJITSU PRIMEFLEX Entegre Sistemi hakkında
daha fazla bilgi edinin:
https://www.fujitsu.com/global/products/computing/integrated-systems/
shaping tomorrow with you
BT kuruluşlarının
%71'i önceden entegre
edilmiş sistemlerin
önemini kendi Hibrit
BT altyapılarını
oluşturduklarında
anlıyorlar.
Kaynak: Hibrit BT platformları
kullanıcı anketi
Kurulumda zaman kazanın
İşlerinize uygun gelişin
FreeForm Dynamics’in Mart 2020’de yayınladığı
Altyapınızı değişen kapasite ve performans
raporda, üretim safhasında entegre edilmiş
gereksinimlerine göre kolayca yapılandırın.
kullanıma hazır sistemler veya özelleştirilebilir
PRIMEFLEX sistemleri, işiniz arttıkça
referans mimarilerinin riskleri azalttığı ve
küçük adımlarla büyümenize imkan verir.
kuruluşların zaman alıcı altyapı kurulum
PRIMEFLEX, dikey ve yatay ölçeklenebilirliği
faaliyetlerine değerli insan kaynağı tahsis
destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ve
etmelerinden kurtardıklarını gösteriyor.
uygulama ortamının ihtiyaç duyduğu
ölçekleğe en uygun mimariyi seçmenize
PRIMEFLEX ile sistem tasarımı, tedarik,
olanak verir.
test ve yapılandırma ile ilgili karmaşık
süreçleri ortadan kaldırarak çok daha hızlı bir
şekilde veri merkezi altyapınızı kullanmaya
başlayabilirsiniz.
Olağanüstü esnekliğin ve farklı
İşletmenizi koruma altına alın
seçeneklerin rahatlığına kavuşun
İşletmenizi tek bir bileşenden bütününe
Veri merkezi altyapınızı özel ihtiyaçlarınıza göre
kadar her bir yapısını farklı olası hatalara
ayarlamak için çeşitli seçenekler arasından
karşı koruma altına alın. PRIMEFLEX
seçim yapabilirsiniz. Fujitsu PRIMEFLEX
sistemlerindeki tüm bileşenler son
portföyü, mimari (bütünleşik ve hiper-
derece düşük yıllık arıza oranlarına
bütünleşik), depolama (Fujitsu ve NetApp),
sahiptir. İşletmenizin gerektirdiği hizmet
sanallaştırma yazılımı ve bulut yönetimi
düzeylerini sağlamak için çok çeşitli yüksek
yazılımı (VMware, Microsoft ve Nutanix) ve
kullanılabilirlik, sistem kayıplarına karşı
lisanslama (OEM, yeniden satış veya kendi
kurtarma ve veri koruma seçenekleri
cihazını kullan yaklaşımı) açısından esneklik
arasından seçiminizi yapabilirsiniz.
ve seçenek sağlar.
Intel® Xeon® Platinum processor
En son teknolojiyi kullanın
Maliyetlerinizi azaltın
Sistemlerinizin yaşam döngüsünü uzatmak
Azaltılmış kurulum çabaları, yüksek verimli
ve sistemler arası veri transferi maliyetini
yönetim araçları ve tüm teknoloji yatırımlarınızı
azaltmak için size performans ve kapasite
önemseyen bir destek sunan PRIMEFLEX sistemleri
alanı sağlayan en son teknoloji veri merkezi
sayesinde, sistemin yaşam döngüsünün her
altyapınızı oluşturun. PRIMEFLEX sistemleri
aşamasında büyük operasyonel giderlerinizde
sınıfının en iyi bileşenlerinden, Fujitsu veya
(OPEX) tasarruf sağlar. Endüstri analisti FreeForm
önde gelen üreticilerden temin edilmektedir ve
Dynamics tarafından yapılan yakın tarihli bir
tüm bileşenler olası en iyi şekilde uyumlu hale
ankette, katılımcıların %80'inden fazlasının
getirilmiştir.
tasarım, test, kurulum, entegrasyon, operasyon
ve bakım alanında önceden entegre edilmiş
sistemlerden, önemli miktarda maliyet, verimlilik
ve risk düşüşü avantajları gördüklerini veya
beklediklerini gösteriyor.
BT Yönetiminizi Kolaylaştırın
Karma BT'ye giden yolu basitleştirin
Fujitsu Infrastructure Manager (ISM), yönetim
PRIMEFLEX sistemleri, Microsoft Azure veya
silolarını azaltarak sunucular, depolama,
Amazon Web Hizmetleri gibi genel bulut
ağ ve harici aygıtlar arasında bütünleşik bir
hizmetleriyle entegre olarak hibrit BT yolunuzu
yaşam döngüsü yönetimi sağlar. ISM, bilişim
önemli ölçüde basitleştirir. Böylece, dijitalleşme
gücünüzün işinizde hızlıca hayata geçirilebilir
yolculuğunuz için en iyi değeri sağlayan bulut ve
öngörüler elde etmenize, iş yükünüzü
şirket içi teknolojilerin en iyi karmasını seçmenize
gerektiğinde yeniden atamanıza ve ağ trafiğini
olanak sağlar. Enterprise Service Catalog Manager
yönlendirmenize olanak tanır. 23 kat daha hızlı
(Kurumsal Hizmet Kataloğu Yöneticisi - ESCM) ile
sorun giderme, %70 azaltılmış işletim sistemi
Fujitsu, hibrit BT ortamındaki tüm BT hizmetleri
kurulum süresi, firmware güncellemeleri için
için seçenekleri, yaşam döngüsü işlemlerini ve
%90 daha az zaman ve %50 daha düşük güç
kullanıcı erişimini merkezi olarak yönetmek için
tüketiminden yararlanın.
size bir self-servis portali sunuyor.
Intel® Xeon® Platinum processor
Yeni nesil veri merkezi
altyapısına güvenle
geçiş yapın
Intel® Xeon® Platinum processor
Bir sonraki veri merkezi modernizasyon projeniz için
Fujitsu'yu seçerek, Fujitsu'nun büyük ölçekli veri merkezi
altyapısı kurulumu konusundaki küresel deneyiminden
ve 2002’de yaptığı ilk teslimatıyla başlattığı en uzun
tecrübeden yararlanacaksınız.
"Fujitsu PRIMEFLEX® SAP için® HANA®
sahip olduğu özelliklere göre önceden
yapılandırılmış olarak geldi, bu sebeple
tam anlamıyla takıp çalıştırmaya hazırdı
Esnek hizmet seçenekleri
ve bu da işin farklı bölümlerine tek tek
PRIMEFLEX, tüm ürün yaşam döngüsü süreçleri boyunca esnek hizmet
hızlı bir şekilde başlamamızı sağladı”
seçenekleriyle desteklenmektedir. Bu hizmet seçenekleri; danışmanlık, yeni
Reda Loudiyi
CIO Diana Holding Grubu
altyapının tasarımı, yerinde kurulum, mevcut bilişim ortamına entegrasyonu ve
geçiş hizmetleri, yaşam döngüsü yönetimi ve bakımını kapsıyor. Veri merkezi
altyapınızı işletmek için kaynak ayırmak istemiyorsanız, Fujitsu’nun sunduğu
“Managed Data Center”ın yanı sıra *Barındırma Hizmetlerini de hizmet olarak
alabilirsiniz. Buna ek olarak Fujitsu, *BT kiralama, *bulut benzeri finansman
modelleri, *takas ve *geri alım seçenekleri gibi eksiksiz bir finansman
"Fujitsu'nun ihtiyacımız olan tüm
teknolojiyi sağlayabileceğini ve
çözümleri portföyü sunmaktadır. Her şey sizin neyi tercih ettiğinize bağlı,
hibrit bulut çözümüne kolayca
ölçeklenebileceğini kısa sürede
sadece neye ihtiyacınız olduğuna karar verin.
anladık. Üstelik maliyet açısından
Fujitsu karşılığını en iyi şekilde verdi.”
Per Brantsing Karlsson
Birinci sınıf desteğin keyfini çıkarın
BT Müdürü, Akademiska Hus
Fujitsu, PRIMEFLEX sistemleri için tek temas noktanızdır. Entegre sistemler
için Fujitsu Solutionpack ve çözüm sözleşmeleri, tüm donanım ve yazılım
yatırımlarınızı kapsayan uçtan uca altyapı desteği sağlar. Tüm PRIMEFLEX
sistemleri için benzersiz bir çözüm tanımlayıcısı, destek ekiplerimizin bazen
karmaşık sistemlerle çalışırken çözüm düzeyinde kararlar almalarını sağlıyor.
"Ortak, basit yönetime sahip tek bir
sanallaştırılmış çözüm arıyorduk. Fujitsu,
Örneğin, destek çağrılarının daha hızlı çözülmelerini sağlamak için iletilen
bunu eksiksiz, özelleştirilmiş ve hiper
soruna özel donanımlı destek mühendislerine yönlenirsiniz.
bütünleşik bir çözümde sunabilecek en
iyi sektör oyuncularından biriydi.”
Dr. Santhosh Kumar G
Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı,
Size özel oluşturacağımız özel tekliflimiz için lütfen aşağıda yer alan linkten
Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
distribütörlerimizle temasa geçiniz
https://www.fujitsu.com/tr/about/info-center/partners/distributors/
(*) Ülkeye göre değişiklik göstermektedir
Fujitsu, Fujitsu logosu ve Fujitsu marka isimleri, Fujitsu Limited'in Japonya ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer şirket, ürün ve hizmet
adları, ilgili tarafların ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir; bunların üçüncü partilerce kendi amaçları için kullanımı bu markaların sahiplerinin haklarını ihlal
edebilir. Teknik veriler değişebilir ve teslimat durumuna bağlıdır. Verilerin ve resimlerin eksiksiz, gerçek veya doğru olduğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul
edilmez. Alıntılar, ilgili üreticinin ticari markaları ve/veya telif hakları olabilir; bunların üçüncü partilerce kendi amaçları için kullanımı bu hakların sahiplerinin haklarını ihlal
edebilir. Tüm hakları Saklıdır.